Een kijk op diversiteit!

Projecten

Malawi

Kwasa Kwasa vertrekt uitsluitend van projecten die door de gemeenschappen in Malawi werden en worden voorgesteld. De partner in Malawi beslist over de richting en de uitvoering van het project, en deelt met Kwasa Kwasa de verantwoordelijkheid voor de administratie.

België

De projecten in België zijn gewijd aan sensibilisering over superdiversiteit globaal en lokaal en/of aan wereldburgerschap.

Belgie: Een blik op de wereld

De provincie Oost - Vlaanderen keurde de subsidieaanvraag van Kwasa Kwasa goed voor de aanmaak van educatieve producten rond wereldburgerschap, met als titel “een blik op de wereld”.

Meer info »

Belgie: Dichter bij Afrika

In september 2013 gaat Kwasa Kwasa vzw van start met een poëzie project genaamd "Dichter bij Afrika" in samenwerking met Stad Gent en het Poëziecentrum vzw. 

Meer info »

Malawi: Het Chikhawoweb

Het Chikhawoweb - een project dat kadert binnen de principes van permacultuur -  is een project van Kwasa Kwasa in samenwerking met Stad Gent, vzw To The Heart, Gris Avelgem en EC Permaculture Consultancy dat zich voornamelijk richt tot de inwoners van Chikhawo. Chikhawo bevindt zich vlakbij de hoofdstad Lilongwe in de centrale regio van Malawi.

Meer info »

Belgie: Kleur-rijke portretten: diversiteit als schakel tussen Noord en Zuid

Het project Kleur-rijke portretten van Kwasa Kwasa tracht op een leuke en creatieve manier de doelstellingen van de vzw na te streven. In het kader van dit project willen we met verschillende Gentse wijken samenwerken en de band met de buurtbewoners versterken. Eén van de doelstellingen is aantonen dat diversiteit in onze samenleving een normaal fenomeen is en een meerwaarde betekent. 

Meer info »

Belgie: Open je deur voor kleur: een ontmoeting vol diversiteit

Tijdens het schooljaar (‘12 - ‘13) ging vzw Kwasa Kwasa van start met een nieuw en boeiend project genoemd: "Open je deur voor kleur - een ontmoeting vol diversiteit". Kwasa Kwasa beoogde met dit project drie belangrijke doelstellingen:

  • Etnocentrisme en dominantie van één cultuur doorbreken.
  • Vaardigheden zoals leven met diversiteit en leven en werken in een meertalige omgeving aanleren.
  • Normalisering en aanvaarding van etnisch-culturele diversiteit verhogen.
Meer info »

Belgie: Pierke en de Ngoni

Het project "Pierke en de Ngoni" ging van start in januari 2012. Het project heeft als doel om leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de basisschool op een speelse en innovatieve wijze in contact te brengen met de historisch - culturele achtergrond van Malawi en een aantal moeilijkere thema's zoals kolonialisme en slavenhandel.

Meer info »

Malawi: Kippenproject II (Chikhawo village)

De vzw heeft besloten om het kippenproject nieuw leven in te blazen en mede dankzij de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen werd dit mogelijk gemaakt. 

Dit project heeft als doel de sociaal-economisch emancipatie van vrouwen in een kwetsbare positie (weduwe, aids/HIV patient, grote familie etc) door middel van het houden van legkippen.

Meer info »

Malawi: Kippenproject I (Chikhawo Village)

Dit is een micro-financieringsproject met genderspecifieke aandacht. Dit houdt concreet in dat alleen vrouwen mogen participeren, met een limiet van 10 vrouwen in het totaal. Elke vrouw krijgt 6 kippen ter beschikking. Elke deelneemster volgt 2 opleidingsdagen die door een dierenarts worden verzorgd. De bouw van het kippenhok, de gebruikte materialen, de opleiding, starterspakket kippenvoedsel (inclusief kleine koelkast met zonnepaneel) worden geschonken. De rest van het voedsel wordt gefinancierd door een lening.

Meer info »