Een kijk op diversiteit!

Het Chikhawoweb

The Chikhawoweb - een project dat kadert binnen de principes van permacultuur -  is een project van Kwasa Kwasa in samenwerking met Stad Gent, vzw To The Heartm Gris Avelgem eb EC Permaculture Consultancy dat zich voornamelijk richt tot de inwoners van Chikhawo. Chikhawo bevindt zich vlakbij de hoofdstad Lilongwe in de centrale regio van Malawi.

Door het contact met een aantal deskundigen in permacultuur ter plaatse, is Kwasa Kwasa zich beginnen inzetten om een project uit te werken rond de principes van permacultuur. Een van de doelstellingen is de deelnemers te laten profiteren van een “permanent foodchain” en de positieve effecten van duurzame landbouw. Het programma van Kwasa Kwasa, “Het Chikhawoweb,” dat gebaseerd is op de visie of het model voor permanente of duurzame cultuur, tracht zowel de interne als de externe mogelijkheden te bundelen om de levenstandaard van de doelgroep te verhogen.

Via dit project hoopt Kwasa Kwasa een aantal doelstellingen te bereiken:

  • Herintroduceren van ‘vergeten’ of beter gezegd ‘ontoegankelijke’ groenten en zo bijdragen aan een gevarieerder dieet.
  • Permanent foodchain: permanent groenten kunnen oogsten door gebruik te maken van irrigatietechnieken en specifieke plantsoorten aangepast aan de droogte.
  • Leren over waterhuishouding, stikstof-fixatie, composteren op een zeer laagdrempelige wijze.
  • Deelnemers richten de zone rond het eigen huis in volgens de principes van permacultuur waaronder een aantal zijn: geen gebruik van kunstmeststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, vruchtwisseling toepassen, composteren etc.

Kwasa Kwasa ondersteunt het project met de nodige know-how via de plaatstelijke coördinator en de aankoop van werktuigen, zaai- en pootgoed.

In het kort

Startdatum:
augustus 2012
Einddatum:
februari 2015
Aantal deelnemers:
23 gezinnen
Locatie :
Chikhawo
Visie:
Permacultuur