Een kijk op diversiteit!

Over ons

Kwasa Kwasa bestaat uit een dynamisch team van deskundige medewerkers. Vrijwilligers en freelancers vormen een belangrijk steunpunt van onze werking. 

Opgericht in 2002 uit de noodzaak om structurele hulp te bieden op een kleinschalige manier heeft Kwasa Kwasa al een hele weg afgelegd.

Superdiversiteit vormt de rode draad doorheen onze activiteiten.

De laatste twintig jaar hebben we door de globalisatie een andere kijk gekregen op zowel de sociale, de culturele als de linguïstische diversiteit in onze maatschappij. Kwasa Kwasa wil de link tussen Noord en Zuid levend en actueel houden. 

De aanwezigheid van het Zuiden in het Noorden en vice versa, heeft tot gevolg dat je als vormingsorganisatie steeds op de twee terreinen moet werken om niet te vervreemden van de dagdagelijkse realiteit. De superdiversiteit in het Noorden kent men ook in het Zuiden, en die twee aan elkaar linken geeft een realistisch beeld over de heterogene samenstelling van onze samenlevingen en de gevolgen hiervan.

Post kolonialistische ideeën hebben helaas nog steeds een grote invloed op het intercultureel denken binnen de huidige samenleving. Kwasa Kwasa wil mee helpen aan het bestrijden van white innocence en werken aan een bewustwordingsproces waarbij we de invloed van het kolonialisme ernstig nemen.