Een kijk op diversiteit!

Aanbod: Zuiden

Henna

Henna tatoeages kent men vooral van festivals. Waar komt het vandaan en waarom het gebruikt wordt, zijn vragen waarop je antwoord krijgt tijdens deze interactieve workshop.

Deze workshop is opgenomen in het aanbod van Kleur Bekennen!

Meer info »

Percussie : Dharbouka

In België wonen mensen van allerlei origine met elk hun eigen cultuur en muzikale achtergronden. Stapsgewijs krijgt men tijdens een introductieles uitgelegd hoe men de dharbouka (percussie-instrument) moet bespelen. 

Deze workshop is opgenomen in het aanbod van Kleur Bekennen!

Meer info »

De wereld in een verhaal

Elk land in elk continent heeft zijn eigen verhaalcultuur. Wij willen de kinderen tijdens deze workshop laten kennismaken met verhalenculturen die niet de gebruikelijke zijn.

Deze workshop is opgenomen in het aanbod van Kleur Bekennen!

Meer info »

Dans je mee?

De workshop start met een korte introductie over het land van herkomst en het leven van de lesgever. Vervolgens overloopt de lesgever stap voor stap de dans samen met de leerlingen.

Deze workshop is opgenomen in het aanbod van Kleur Bekennen!

Meer info »