Een kijk op diversiteit!

Vrijwilligers

De vrijwilliger is voor vzw Kwasa Kwasa onbetwistbaar een belangrijke schakel. In België zijn vrijwilligers een vast onderdeel van Kwasa Kwasa. Zonder de vele mensen die een aantal uren van hun dag, week of maand geven aan Kwasa Kwasa zou het onmogelijk zijn om al het werk te kunnen verrichten.

Kwasa Kwasa kan altijd extra helpende handen gebruiken voor allerlei zaken. Heb je zin om in ons team in België opgenomen te worden, dan stuur je best je gegevens naar info@kwasakwasa.be en dan nemen wij zo vlug mogelijk contact met je op.

Stagiaires

In België is er plaats voor een aantal studenten binnen de dagelijkse werking van Kwasa Kwasa. De student neemt taken op in al de activiteiten van Kwasa Kwasa: vormingswerk, sensibiliseringsacties en fondsenwervende activiteiten. 

Zowel de voorbereiding als de selectie van vrijwilligers en stagiaires gebeurt door onze medewerkers in België, in nauw overleg  met de raad van bestuur van Kwasa Kwasa.