Een kijk op diversiteit!

Algemene voorwaarden

 1. Doelgroep
 • Lager, Secundair en Hoger onderwijs
 • Kleuters: er is een apart aanbod op maat gemaakt voor kleuters
 • Buitengewoon onderwijs
 • Volwassenen
 1. Programma's
 • Maatwerk is mogelijk en vormt onze troef! 
 • Programma’s kunnen onderhevig zijn aan veranderingen wegens onvoorziene omstandigheden!
 1. Locatie
 • Lokalen vzw Kwasa Kwasa
 • Op verplaatsing
 1. Verplaatsingskosten
 • 0,30 € aangerekend per km (per auto) 
 • Terugbetaling van vervoersbewijzen (bus, trein,...)
 1. Prijs (scholen)
 • 1 workshop: 5 € per deelnemer
 • Vanaf 2 workshops per deelnemer betaal je 4 euro per workshop
 • Voor groepen kleiner dan 15 deelnemers betaalt men de prijs van 15 deelnemers
 • Weekend- en avondprijs: 2 euro per persoon extra 
 1. Betaling
 • ​De factuur wordt na afloop electronisch bezorgd 
 • Betaling gebeurt via overschrijving op Fortis bankrekening BE42 0013 9154 8054 met vermelding naam school/organisatie en factuurnummer
 1. Deelnemers
 • Minimum 15 deelnemers (indien er minder dan 15 deelnemers zijn, worden er 15 aangerekend)
 • Maximum onbeperkt
 • Leerkrachten en/of begeleiders hoeven niet te betalen (exclusief maaltijd en drank)
 • Het juiste aantal deelnemers dient 1 week op voorhand te worden doorgegeven zoniet wordt de volledige kost aangerekend
 1. Lesgevers
 • Al onze workshops worden gegeven en begeleid door deskundigen
 1. Annulatie
 • Minder dan 14 dagen op voorhand annuleren: je betaalt de volle prijs
 1. Kleur Bekennen
 • Een aantal van onze workshops zijn opgenomen in het aanbod van Kleur Bekennen (subsidies mogelijk)