Een kijk op diversiteit!

Open je deur voor kleur: een ontmoeting vol diversiteit

Tijdens het schooljaar (‘12 - ‘13) ging vzw Kwasa Kwasa van start met een nieuw en boeiend project genoemd: "Open je deur voor kleur - een ontmoeting vol diversiteit". Kwasa Kwasa beoogde met dit project drie belangrijke doelstellingen:

  • Etnocentrisme en dominantie van één cultuur doorbreken.
  • Vaardigheden zoals leven met diversiteit en leven en werken in een meertalige omgeving aanleren.
  • Normalisering en aanvaarding van etnisch-culturele diversiteit verhogen.

Kwasa Kwasa vzw wil via kleinschalige intensieve contacten de onbekendheid tussen verschillende etnisch-culturele groepen verminderen. We willen hierbij jonge minderjarige vluchtelingen, allochtone en autochtone jongeren samen brengen.

Hoe we deze doelstellingen praktisch willen bereiken zit hem in de opzet van het project: jongeren, met verschillende culturele achtergronden, in de leeftijd van 16 tot 18 jaar, ontmoeten mekaar na schooltijd gedurende een week om samen aan interculturele activiteiten deel te nemen. Zo willen we een (h)echt contact tussen jongeren uit de verschillende bevolkingsgroepen bewerkstelligen en een beter begrip en respect voor elkaars cultuur beogen. De jongeren maken samen huiswerk, koken samen en doen allerlei activiteiten samen waarbij we kiezen uit een combinatie van theorie en praktijk.

Overdag gaan de deelnemers naar school en na de schooluren komt de groep samen in de lokalen van vzw Kwasa Kwasa. Eerst wordt er even de tijd gemaakt voor wat huiswerk, een kom verse soep en daarna beginnen de activiteiten. De activiteiten eindigen elke dag om 22u waarna de deelnemers gevoerd worden naar de jeugdherberg. De deelnemers zullen dus samen en onder begeleiding de hele week in de jeugdherberg van Gent overnachten. ‘S ochtends, na het ontbijt, vertrekt iedereen weer naar school. 

Met de steun van

In het kort

Begindatum:
Januari 2012
Einddatum:
Juni 2013
Doel:
Samenbrengen leerlingen van verschillende ethnische achtergronden
Hoe :
Allerlei theoretische en praktische activiteiten