Een kijk op diversiteit!

Kleur-rijke portretten: diversiteit als schakel tussen Noord en Zuid

Het project Kleur-rijke portretten van Kwasa Kwasa tracht op een leuke en creatieve manier de doelstellingen van de vzw na te streven. In het kader van dit project willen we met verschillende Gentse wijken samenwerken en de band met de buurtbewoners versterken. Eén van de doelstellingen is aantonen dat diversiteit in onze samenleving een normaal fenomeen is en een meerwaarde betekent. 

Het project kan het best vergeleken worden met een reizende fototentoonstelling, maar het is eigenlijk veel meer dan enkel het tonen van portretten. De geportretteerden vertellen namelijk hun levensverhaal en dit levensverhaal, hangt samen met het motto van de geportretteerde, steeds naast het portret. Deze portretten werden gedurende één maand aan elke deelnemende buurt voorgesteld. Elke wijk zocht hiervoor 6 buurtbewoners waaronder 2 jongeren, 2 volwassenen en 2 personen van een andere origine. Ook in Malawi werden er 6 mensen geportretteerd. 

Naast elk portret hing er een brievenbusje waarin de bezoekers een bericht konden achterlaten. De mensen konden zowel naar de geportretteerden uit de buurt als de geportretteerden uit Malawi schrijven. Deze brieven worden na de tentoonstellingsmaand afgegeven aan de geportretteerde in kwestie. De bedoeling hiervan was om mensen op een leuke manier met elkaar in contact te brengen. 

Elke tentoonstellingsmaand werd op een officiële manier geopend worden met een openingsmoment. Het was de bedoeling om tijdens dit openingsmoment, de buurtbewoners het project en de werking van de vzw voor te stellen.

Het project liep van april tot en met oktober 2012 en werd afgesloten met een groots "slotmoment"  in het lokaal dienstencentrum Wibier. 

Met de steun van

In het kort

Begindatum:
januari 2012
Einddatum:
december 2012
Wat :
Portret met levensverhaal
Wie precies:
6 buurtbewoners en 6 Malawianen
Waar:
In 7 verschillende Gentse wijken
Soort tentoonstelling:
Reizende fototentoonstelling