Een kijk op diversiteit!

Pierke en de Ngoni

Het project "Pierke en de Ngoni" ging van start in januari 2012. Het project heeft als doel om leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de basisschool op een speelse en innovatieve wijze in contact te brengen met de historisch - culturele achtergrond van Malawi en een aantal moeilijkere thema's zoals kolonialisme en slavenhandel.

Het scenario kan op drie verschillende manieren opgevoerd worden:

  • Een toneelspel 
  • Een poppenkast
  • Een vingerpoppenkast

Alle onderdelen en attributen zitten samen in een verplaatsbare koffer. De koffer bevat naast de effectieve poppenkastonderdelen ook nog een encyclopedie over Malawi, een werkboekje en een handleiding. De encyclopedie kan gebruikt worden om bijkomende informatie in op te zoeken door zowel de leerkrachten als leerlingen. Het begeleidende werkboekje werd uitgewerkt voor verschillende vakken (Nederlands, knutselen, aardrijkskunde en geschiedenis). Al naargelang welke onderwerpen de begeleidende leerkracht dieper wil uitspitten kan gebruik worden gemaakt van de verschillende fiches. In de handleiding wordt uitvoerig de werkwijze en de praktische kant van het project toegelicht. Het geeft de begeleidende leerkracht alle instrumenten in handen om dit project zelfstandig in de klas uit te werken. 

In de hierboven vernoemde handleiding is er meer informatie te vinden over elk personage en zijn achtergrond. Elk onderdeel van de koffer heeft achtergronden, poppen en ‘kostuums'. Zo kan men zich volledig inleven en krijgen de leerlingen een echte voeling met het onderwerp. Naast het toneelspelen is er ook nog een onderdeel ‘zelf aan de slag gaan' waarbij men zelf zaken in elkaar kan knutselen met als einddoel een eigen "Pierke en de Ngoni" poppenkast te bezitten.

Als leraar is het misschien interessant om te weten dat afhankelijk van de tijd die men aan het project wil besteden men het aantal scènes kan behouden of verminderen.  Deze scènes bevatten onderdelen van de cultuurhistorische geschiedenis van Malawi, ze zijn niet noodzakelijk voor het verhaal maar maken het verhaal wel boeiender.

Met de steun van

In het kort

Wat:
Verplaatsbare voorwerpenkoffer
Gentse folklore:
Pierke Pierlala
Malawiaanse helden:
De Ngoni
Mogelijkheden:
Toneelstuk, poppenkast en vingerpoppen
Hoe:
Te huur via info@kwasakwasa.be