Een kijk op diversiteit!

Vluchtelingenthematiek

Vluchten is een recht, maar welke stappen moeten vluchtelingen ondernemen wanneer ze in België een aanvraag indienen? Wat zijn de eisen van de Belgische staat om een erkenning als vluchteling te krijgen? Met welke moeilijkheden worden vluchtelingen geconfronteerd op  hun tocht naar veiligheid en welke komen ze tegen in hun nieuwe woonplaats? Aan de hand van courante cijfers en beeldmateriaal wordt een duidelijke uiteenzetting over dit thema gegeven.

Deze Conventie van Genève vormt het wettelijk kader waarbinnen de hele procedure past, zij staat dan ook centraal binnen deze workshop. Het is daarom belangrijk dat we kijken wat deze conventie eigenlijk inhoudt en hoe ze tot stand kwam.

Het is interessant om aansluitend bij deze workshop via een getuigenis iemands persoonlijke vluchtverhaal te leren kennen. Dit kan je ook aanvragen bij Kwasa Kwasa vzw.