Een kijk op diversiteit!

Percussie : Dharbouka

In België wonen mensen van allerlei origine met elk hun eigen cultuur en muzikale achtergronden. Stapsgewijs krijgt men tijdens een introductieles uitgelegd hoe men de dharbouka (percussie-instrument) moet bespelen.