Een kijk op diversiteit!

Ik ben geen racist maar…

Onze maatschappij kent een toenemend racisme. Vooroordelen tegenover minderheidsgroepen met migratie achtergrond tieren welig. Deze vooroordelen worden helaas vaak omgezet in discriminatie en zelfs racisme. Hoe herken je deze processen? Hoe erken je het gevaar van deze fenomenen? Maar ook wat kan je er tegen doen? Hoe kan je jezelf trainen om racisme te bestrijden?
Kwasa Kwasa bundelt deze thema's voor jouw klas, in een workshop aangepast aan het niveau en de basiskennis van de leerlingen. Theoretische omkadering en praktische oefeningen wisselen elkaar af.
Mensen met een migratie achtergrond komen getuigen over hun ervaringen en gaan met de leerlingen in dialoog.
De workshop duurt 1,5 uur, een korte pauze inbegrepen. Er kan er ook geopteerd worden voor een verkorte versie van een lesuur.