Een kijk op diversiteit!

Dans je mee?

De workshop start met een korte introductie over het land van herkomst en het leven van de lesgever. Vervolgens overloopt de lesgever stap voor stap de dans samen met de leerlingen. Na wat oefenen gaat men de dans op muziek uitproberen. Op het einde overloopt men wat men tijdens de workshop heeft geleerd en wordt de gehele dans samen met de lesgever herhaald. De nadruk wordt niet gelegd op het correct kunnen uitvoeren van de dans maar eerder op het kennismaken met andere culturen.