Een kijk op diversiteit!

Kippenproject II (Chikhawo village)

De vzw heeft besloten om het kippenproject nieuw leven in te blazen en mede dankzij de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen werd dit mogelijk gemaakt. 

Dit project heeft als doel de sociaal-economisch emancipatie van vrouwen in een kwetsbare positie (weduwe, aids/HIV patient, grote familie etc) door middel van het houden van legkippen.

Het project bestaat uit het houden en verzorgen van legkippen en de verkoop van eieren. In het dorp staat al een kippenstal die in 2009 door de vzw werd gebouwd, deze wordt opnieuw in gebruik genomen. Voor de start wordt er een omheining rond de stal gebouwd om zo een hygienische zone rondom de stal te bekomen. De deelnemers van dit project zijn een aantal vrouwen uit het dorp die geselecteerd worden door een comité bestaande uit de chiefs en drie inwoners van Chikhawo bijgestaan door de vrijwilliger van Kwasa Kwasa vzw ter plaatse. Als selectiecriteria gelden: groot gezin om te onderhouden, alleenstaande moeders, moeders met HIV en/of een partner met HIV en weduwen.

De vrouwen die deelnemen krijgen een degelijke opleiding (in samenwerking met de overheid van Malawi en de partnerorganisatie SSLLP) en dit vòòr en tijdens het lopen van het project. Dit om het project een maximum aan slaagkans te garanderen. Sinds de start van het project werden er al zo een 5 opleidingsdagen georganiseerd door vzw Kwasa Kwasa. Als lesgever wordt iemand van de partnerorganisatie SSLLP aangesteld. Opleiding is binnen dit project echt één van de steunpunten en hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Ook de deelnemende vrouwen zien het nut van deze herhaaldelijke opleidingsdagen. 

Verder worden de vrouwen tijdens het lopen van het project bijgestaan door de verantwoordelijke veterinary officer van het district waarin het dorp ligt. Ook Kwasa Kwasa vzw zal -via verschillende vrijwilligers- dit project tot twee jaar begeleiden. Het project wordt ook regelmatig bezocht door een deskundige van zowel de Malawiaanse overheid als iemand van SSLLP. Zo werd door hen besloten om de kippen te ontbekken om het kannibalisme tegen te gaan.

De omzet behaald met de verkoop van de eieren zal aangewend worden voor de aankoop van het voeder, het transport van de eieren en het voeder van en naar het dorp en medicatie die eventueel nodig is. Daarnaast krijgen elk van de deelnemende vrouwen op het einde van elke maand een toelage en een aantal eieren voor eigen consumptie. Om de duurzaamheid van dit project te garanderen zal bij het opstarten ervan een bankrekening geopend worden.

Er werd speciaal voor dit project ook een "shop car" aangekocht. Met dit karretje worden de eieren naar Lilongwe vervoerd om daar verkocht te worden.

Met de steun van

In het kort

Dier:
Legkippen
UItvoerders:
10 vrouwen
Belangrijk:
Lessen van professionelen
Wanneer:
2012
Waar:
Chikhawo dorp vlakbij Lilongwe