Een kijk op diversiteit!

Kippenproject I (Chikhawo Village)

Dit is een micro-financieringsproject met genderspecifieke aandacht. Dit houdt concreet in dat alleen vrouwen mogen participeren, met een limiet van 10 vrouwen in het totaal. Elke vrouw krijgt 6 kippen ter beschikking. Elke deelneemster volgt 2 opleidingsdagen die door een dierenarts worden verzorgd. De bouw van het kippenhok, de gebruikte materialen, de opleiding, starterspakket kippenvoedsel (inclusief kleine koelkast met zonnepaneel) worden geschonken. De rest van het voedsel wordt gefinancierd door een lening.

Natuurlijk houdt het daar niet op. Naar de toekomst toe zien we de mogelijkheid om het project in Chikhawo Village uit te breiden.

In januari 2010 startten we met het tweede deel van het project. Sinds de aanvang van het project werden alfabetiseringsprojecten georganiseerd voor de vrouwen die deelnamen aan het project. Deze lessen werden eveneens opengesteld voor andere dorpsbewoners die interesse hadden. Na verloop werden ook extra lessen georganiseerd voor de kinderen uit het dorp. Omdat we over geen eigen locatie beschikten, werden deze lessen veelal in openlucht georganiseerd. In januari 2010 zijn we gestart met de bouw van een leslokaal zodat deze lessen vanaf nu in optimale omstandigheden kunnen verlopen en de continuïteit gegarandeerd is. De bouw van het leslokaal is mede mogelijk door de financiële ondersteuning van vzw To The Heart. De lesgever is Mr Mark en hij wordt regelmatig bijgestaan door studenten of vrijwilligers uit belgië.