Een kijk op diversiteit!

Het Eco-sociaal project

In 2009 ontsond de idee om een opleidingsproject op te zetten binnen de principes van eco-sociale projecten. 

Het was de bedoeling om de deelnemers, die tot de meest kwetsbare van de samenleving behoren, de kans te bieden een opleiding tot huishouder, schoonmaker, nachtwaker of tuinman te laten volgen en zo meer kansen op de lokale arbeidsmarkt te krijgen. In de loop van 5 jaar volgden 3 nachtwakers, 3 huishoudsters/kok, 2 schoonmakers en 6 tuinmannen een opleiding.

Het nodige investeringsgeld om dit project echt te laten floreren ontbrak en het lukte niet echt om goed uit de startblokken te geraken. In 2012 besliste Kwasa Kwasa dan ook om een nieuwe wending te nemen met dit project. Ondertussen was het Permacultuur project gestart in Chikhawo village en voelden we de nood aan, om de principes van permacultuur door te trekken naar het opleidingsproject. Kwasa Kwasa heeft daarom besloten om het project in naam en functie te veranderen. Vanaf januari 2013 zal het project het “Eco-sociaal” project genoemd worden. De naam duidt op de 2 belangrijkste functies van het project: een ecologisch aspect en een sociaal aspect.

Het ecologisch aspect zal vertegenwoordigd worden, door in de tuin van het project een permacultuur proeftuin te installeren. De tuin die tevens een gezonde voeding zal garanderen voor de werknemers, betekent ook een bron van inkomen door de verkoop van gezonde, biologisch geteelde groenten. Nieuwe technieken en ideëen, zoals de fuel efficient stove, de kruidenspiraal, etagegroenten, composttoilet e.d. zullen worden uitgetest in deze proeftuin en dan tijdens instructiemomenten aan de deelnemende dorpelingen doorgegeven.Het duurzaam omspringen met zaken zoals de grond maar ook water, elektriciteit en eigendommen van het project, vormt een van de doelstellingen van het project.

Het sociaal aspect wordt gevormd door het feit dat er een tewerkstelling plaatsvindt, van een aantal personen die zich in een sociaal en economisch kwetsbare positie vinden. Het project moet een uitgesproken “sociale” aanpak hebben waarbinnen het individu een belangrijke plaats inneemt, maar aan het welzijn van de extended family wordt gedacht.

Het project werd bij gebrek aan fondsen in 2014 stopgezet.

In het kort

Begindatum:
2009
Einddatum:
2014
Eco:
Proeftuin permacultuur
Sociaal:
Sociale werkplaats
Locatie:
Area 3, Lilongwe
Doelpubliek :
Ongeschoolde en/of ongeneeslijk zieke arbeiders