Een kijk op diversiteit!

Een blik op de wereld

De provincie Oost - Vlaanderen keurde de subsidieaanvraag van Kwasa Kwasa goed voor de aanmaak van educatieve producten rond wereldburgerschap, met als titel “een blik op de wereld”.

Kwasa Kwasa werkte lespakketten voor het basisonderwijs voor de voorwerpenkoffers Malawi en India uit. Het betreft allerlei hedendaagse en traditionele gebruiksvoorwerpen die ingedeeld kunnen worden in volgende onderdelen: religie, voeding, kledij, muziek, verzorging, … De specifieke aandacht voor deze voorwerpen helpt de differentiatie van de beeldvorming in verband met verschillende culturen te bevorderen.

De interactieve voorwerpenkoffers kunnen ingezet worden voor mondiale vorming. Inzicht in gewoontes en culturele elementen uit het zuiden staan centraal in de begeleidende lesmap. De begeleidende lesmap wordt zo opgesteld dat het gebruik van de voorwerpenkoffer op een zo onbevooroordeelde manier mogelijk, kan plaatsvinden.

De interactieve voorwerpenkoffers worden niet alleen door Kwasa Kwasa zelf gebruikt, maar kunnen ook uitgeleend worden. 

Met de steun van

In het kort

Start:
September 2014
Einde:
Maart 2015
Product:
Interactieve lesmappen
Doelgroep:
Lager onderwijs
Koffer:
Malawi en India