Een kijk op diversiteit!

Waarom vorming?

Een van de pijlers van Kwasa Kwasa is het organiseren van vorming en sensibilisering over diversiteit.

Kwasa kwasa benadert dit thema  zowel vanuit etnografisch als mondiaal perspectiefDe rode draad die doorheen deze acties loopt is respect en waardering voor de verrrijking die diversiteit, en meer specifiek etnisch culturele diversiteit, in de maatschappij brengt.

Kwasa Kwasa geeft vorming aan mensen van 4 tot 104, dus aan zowel kleuters als volwassenen en alle leeftijdsgroepen daar tussen in. We bereiken scholen in heel Vlaanderen, basisscholen, secundair onderwijs en ook hoger onderwijs. Verder klopt er een heel uitgebreid en divers gamma van volwassenorganisaties bij ons aan, met onder andere lokale dienstencentra, culturele en socio-culturele organisaties maar ook overheidsdiensten zoals VDAB, penitentiaire beambten,  OCMW etc. Deze vormingen brengen de diversiteit in kaart en men maakt kennis met de verschillende gemeenschappen in België op een gedifferentieerde en directe manier. De vormingen die vanuit mondiaal perspectief gegeven worden, nemen diversiteit wereldwijd onder loep.

Naast vormingen op aanvraag, zet Kwasa Kwasa op regelmatige basis sensibiliseringsacties op touw, die een groter publiek bereiken. Deze acties zijn altijd  gekenmerkt door het feit dat ze diversiteit in België linken aan mondiale diversiteit. Kwasa Kwasa wil hierbij de specificiteit van diversiteit in je directe omgeving opentrekken en zowel de gelijkenissen als de verschillen van mondiale diversiteit aan bod laten komen  Zo zette Kwasa Kwasa een cultuurhistorische tentoonstelling op over Malawi die gevolgd  werd  door een diversiteitspel, de tentoonstelling werd begeleid door een diverse groep aan gidsen van verschillende leeftijden en origine. Er werden studiedagen ingericht met als basisthema diversiteit maar wel vanuit verschillende invalshoeken: " De invloed van de kolonisatie op de interculturalisering", "Een drieluik over democratie en diversiteit", "Europa, fort of oase" etc. Kwasa Kwasa organiseerde ook de evenementen Kleur-rijke portretten en Dichter bij Afrika, waaarbij de kennismaking tussen verschillende gemeenschappen centraal stond.

De vormingen zowel als de sensibiliseringsacties vermijden uitdrukkelijk exotisme en stereotypering en bestrijden tevens racisme in al zijn uitingsvormen.

Kwasa Kwasa is er van overtuigd dat vorming en sensibilisering een belangrijk middel vormen om te leren omgaan met diversiteit, diversiteit te normaliseren en vooroordelen, discriminatie en racisme te helpen bestrijden.