Een kijk op diversiteit!

Voorstelling Stagiair: Akin Beyazi

Akin stelt zichzelf en zijn motivatie kort voor: "Via mijn opleiding ben ik met Kwasa Kwasa vzw in contact gekomen, waar men opzoek was naar een stagiair die de belangrijkheid van diversiteit in onze samenleving kon aanvoelen. Mijn naam verraad waarschijnlijk wel dat ik iemand ben met een migratieachtergrond dus ik voelde mezelf hierdoor aangesproken...

Ikzelf heb al meer dan eens mogen ervaren welke invloed onze huidige samenleving heeft op de invulling van diversiteit, of hoe mensen nog steeds graag in vakjes en/of in stereotypen denken. Jammer genoeg ziet niet iedereen elke persoon als een individu; een individu met persoonlijke sterktes en menselijke kwetsbaarheden. Los van hun voorkomen of tekenen van een migratieachtergrond. Deze diversiteit van personen worden hierdoor niet altijd meteen ervaren als een verrijking voor een groep van individuen; namelijk de gemeenschap. Ik probeer dit te verduidelijken: 

Mijn lageronderwijs heb ik, om met een nog al te vaak gebruikte woord te omschrijven, op ‘een concentratie school’ mogen doen. Mijn toenmalige schooltje leek voor mij niet zo anders of verschillend dan de buurt waar ik toentertijd op straat speelde en opgroeide. Eenmaal wanneer ik naar het middelbaar mocht gaan, bleek dit achteraf gezien, weer ‘een concentratie school’ te zijn. Deze keer waren mijn schoolgenoten allemaal "autochtone" kinderen uit gegoede gezinnen. Ik was toen de enige leerling met een migratieachtergrond. 

Ondanks mijn 'onopvallende voorkomen' en taalgebruik, werd ik al snel bij het begin van het schooljaar door mijn klasgenoten bestempeld als "een buitenlander" of “een allochtoon”. Na een twee tal maanden begonnen sommige klasgenoten mij toch meer en meer te zien als een individu; een persoon met  een migratieachtergrond.  De term “allochtoon/buitenlander” verdween uiteindelijk op de achtergrond en mijn migratieachtergrond werd meer en meer als een verrijking voor de groep  ervaren... Dit hoopte ik toch althans.

Ik heb toen ondervonden welke negatieve of positieve invloed een groep individuen of een maatschappij kan hebben op je zelfbeeld en wanneer men een verkeerde invulling heeft aan het woord ‘diversiteit’. Diversiteit in een maatschappij of de invulling ervan is daarom dan ook uitermate belangrijk, voor eenieder van ons; met of zonder migratieachtergrond!

Vandaar mijn motivatie naar dit onderwerp."