Een kijk op diversiteit!

Umoza

De opleiding haartooi georganiseerd door Umoza, moest in maart noodgedwongen tijdelijk de deuren sluiten. Wegens geldgebrek kon men geen materiaal meer aankopen. Het is dit materiaal dat de deelnemers op het einde van hun opleiding mee naar huis krijgen, om een eigen kapperszaak te starten. De leerkrachten konden niet betaald worden en samen met de 12 studenten vertrokken ze huiswaarts.

Op dat moment waren er al nieuwe subsidies aangevraagd bij de provincie Oost-Vlaanderen, maar hierover hadden we nog geen antwoord gekregen. Het was dan ook een prettige verrassing toen we op 15 april positief antwoord kregen. Ook in Malawi was men uiteraard zeer tevreden en Limbani Mangho de projectleider en initiatiefnemer, bracht onmiddellijk de de raad van bestuur van UMOZA op de hoogte.

Alle deelnemers werden verwittigd en kwamen direct terug naar het opleidingscentrum. De lessen werden hervat en men is volop bezig de opleiding te vervolmaken en af te ronden.
Wordt vervolgd!