Een kijk op diversiteit!

Sportdienst Stad Gent

Dit academiejaar werkte Kwasa Kwasa samen met Kim Schutyser, de diversiteitsmedewerker van de sportdienst, een aanbod uit voor het personeel van de sportdienst van Stad Gent. Ook In-Gent en nog twee andere organisaties werkten mee om het thema diversiteit in al zijn aspecten zo genuanceerd mogelijk te belichten.
Het aandeel van Kwasa Kwasa bestond uit 2 voormiddagen die de superdiversiteit in onze Gentse samenleving onder de loep nam en 2 voormiddagen waarbij andere aspecten van superdiversiteit aan bod kwamen.
De eerste keer brachten we een bezoek aan de moskee en kregen de deelnemers een  inleiding tot de Islam. Er was veel interesse en na het bezoek kon er verder gepraat worden met 2 moslimgetuigen. Akin en Alissar gaven elk hun visie op de Islam en vertelden welke plaats de Islam in hun leven inneemt.
De volgende bijeenkomt werd er kennisgemaakt met mensen met migratieachtergrond, via een gezellig huisbezoek en een bespreking nadien.
De derde samenkomst behandelden we het thema racisme. Uiteraard kan een dergelijk thema niet op een sessie afgerond worden. Hopelijk kunnen we nog verder gaan met ons samen dit thema te verdiepen. Als afsluiter gaf Kwasa Kwasa een vorming over non verbale communicatie.