Een kijk op diversiteit!

Recht op onderwijs

Momenteel bevindt Kwasa Kwasa zich in een overgangsfase. Onze Zuid-projecten zijn allemaal afgerond en binnen afzienbare tijd starten we met een denk- en stuurgroep om de nieuwe koers en daaruit voorvloeiende projecten te bepalen. Er is echter een project dat Kwasa Kwasa reeds van bij de start van onze organisatie behartigt. Een project dat continue tot en met vandaag voortloopt : "Recht op onderwijs". Educatie is een thema dat Kwasa Kwasa nauw aan het hart ligt. 
Reeds in 2002 (start vzw) steunde Kwasa Kwasa de kinderen van onze medewerkers in Malawi, door alle bijkomende kosten van hun onderwijs te betalen : reiskosten, schooluitstappen, boeken, examenkosten, uniformen enz. Sponsors betaalden het schoolgeld en hielpen zo meer dan tien kinderen, door hun lagere school, middelbare school en een aantal tot op de universiteit.
Ook nu nog blijft Kwasa Kwasa dit educatief project voortzetten. Het schoolgeld van kinderen van ex-medewerkers wordt betaald door sponsors, maar alle bijkomende kosten, worden gedragen door Kwasa Kwasa.
Wij blijven verder dit project uitbouwen, al naargelang de financiële mogelijkheden van Kwasa Kwasa. Waarom we dit doen?
In Malawi is het overheids - basisonderwijs gratis. Een positieve maatregel, maar een die tot gevolg heeft dat deze scholen tot 120 leerlingen in een klas moeten proppen, vaak onder de begeleiding van onder gekwalificeerde leerkrachten. Er zijn voldoende privé initiatieven, maar scholen die goede resultaten op het nationaal examen behalen zijn dan weer eerder zeldzaam en.. kosten veel geld. 
Hetzelfde patroon kunnen we terugvinden bij het secundair onderwijs en zelfs bij het universitair onderwijs. Secundair en universitair openbaar onderwijs is moeilijk toegankelijk wegens teveel gegagdigden, maar bovenal door de hoge punten-eisen waaraan de studenten moeten voldoen. Goede privé initiatieven zijn dan weer peperduur en voor jongeren uit arme gezinnen onbereikbaar.
Arme gezinnen zijn meestal niet groot gehuisvest en het feit dat men met velen in een  1-kamerwoning woont, maakt het studeren er niet eenvoudiger op. 
Kwasa Kwasa zorgt daarom steeds dat deze jongeren op internaat kunnen gaan, waar ze in  betere omstandigheden kunnen studeren en hun slaagkansen verhoogd worden. Uiteraard verhoogt dit het kostenplaatje.
Wij zijn nog steeds op zoek naar sponsors want scholen en universiteiten zijn zeer duur in Malawi. Wie deze kinderen hun "recht op onderwijs" niet wil ontzeggen en wil meewerken aan dit nuttige project kan zijn steun overmaken op het nummer: IBAN: BE53 0358 7229 3153 en BIC: GEBABEBB met vermelding "schoolkinderen". Alvast Bedankt !