Een kijk op diversiteit!

Naschoolse kinderopvang in Chikhawo

In 2010 werd er in het centrum van het dorp een klaslokaal gebouwd dankzij de steun van vzw To The Heart. Het lokaal heeft meerdere functies, naast het lesgeven wordt het ook gebruikt als een ruimte om dorpsvergaderingen of dorpsactiviteiten in te organiseren.

De nood aan naschoolse lessen en kinderopvang èn alfabetisering voor volwassenen werd door de initiatiefnemers in het dorp Mr.Mark en Mr.Phiri onder onze aandacht gebracht. Het betreft kinderen die wel naar school gaan, maar geen hulp krijgen bij het maken van huiswerk. Er worden bijlessen Engels en Wiskunde en andere meer creatieve activiteiten zoals knutselen of sport georganiseerd. In hetzelfde jaar als de bouw van de klaslokaal werd er door de Malawiaanse regering beloofd, dat men een lesgever in dienst ging stellen van het dorp. Hier is tot op de dag van vandaag, helaas nog niets van in huis gekomen.

In 2010 begon een student fotograaf (uitgestuurd via Kwasa Kwasa) met bijlessen aan de kleinsten van het dorp. Pieter deed dit niet alleen maar werkte samen met de vrijwilliger Gift, een inwoner van Chikhawo en tevens student Lerarenopleiding. De samenwerking verliep goed en met de weinige middelen die voorhanden waren, werden de lessen toch een echt succes. Na Pieter hebben er ook nog twee studenten pedagogie de lessen voortgezet. Helaas heeft Kwasa Kwasa daarna geen mensen gevonden om dit op te volgen, maar het lokaal werd veelvuldig gebruikt als leslokaal voor allerlei opleidingen voor de dorpsbewoners zoals, EHBO, kippenhouderij, perma cultuur. Het klaslokaal wordt ook gebruikt als polyvalente zaal voor vergaderingen, bijeenkomsten etc.

Hierin kwam verandering in, in 2014! Stefanie en Nick vertrokken begin februari met veel enthousiasme en kennis van zake naar Malawi. Daar aangekomen hebben ze de kinderen in correcte groepen ingedeeld en een plan van actie opgesteld. Vier namiddagen in de week wordt er lesgegeven en werkt men volgens een thema. Nick geeft samen met Stefanie les maar neemt ook nog een klein groepje van vrouwen op zich, waaraan alfabetiserings- lessen wordt gegeven. Stefanie en Nick hebben echt hun handen vol, maar nu al heeft het klaslokaal dankzij hen veel succes! In april verlaten Nick en Stefanie het dorp en is er al opvolging verzekerd door Maren. Hopelijk kan zo het klaslokaal in werking blijven tot er een meer definitieve oplossing gevonden is door het dorp.