Een kijk op diversiteit!

Kleur-rijk Werkt

Kwasa Kwasa zal ook in 2015 - 2016 weer een sensibiliseringsproject opzetten om de Noord - Zuid thematiek onder de aandacht van de Gentse bevolking te plaatsen : Kleur- Rijk Werkt. 

Al jaren zet Kwasa Kwasa  verschillende projecten op om mondiale bewustwording aan te scherpen: Muli Bwanji Gent, Kleurrijke portretten, Dichter bij Afrika, Selam Afrika, Pierke en de Ngoni ...en ga zo maar door. De rode draad doorheen al deze projecten is diversiteit, sensibiliseren over het Noord - Zuid thema gaat bij Kwasa Kwasa altijd hand in hand met het diversiteitsthema. 

Het project Kleur - Rijk Werkt dat dit jaar van start zal gaan zal dus ook deze kenmerken bevatten. Het nieuwe project zal uitgevoerd worden in samenwerking met het MIAT en partnersorganisaties  Iman vzw en Nakhla vzw. 

Gedurende een aantal maanden gaan we samen aan de slag om de bestaande tentoonstelling WereldWijdWerken uit te breiden  met Malawiaanse, Soedanese en Marokkaanse elementen gelieerd aan  de thema's  die in deze permanente tentoonstelling aan bod komen. 

De industriële revoluties vonden niet alleen plaats in Europa maar wereldwijd en dus uiteraard ook in Afrika. Deze realiteit wordt vaak over het hoofd gezien en het is nu net deze werkelijkheid die we met dit project aan bod willen laten komen. 

Het zal een verrijkend proces worden waarbij dit unieke samenwerkingsverband verrassende resultaten zal opleveren. 

Kwasa Kwasa zal je meenemen doorheen deze tocht en regelmatig over de vorderingen rapporteren, reacties, ideeën en opmerkingen zijn dan ook steeds welkom.