Een kijk op diversiteit!

Dekolonistatie

De laatste tijd komt het thema dekolonisatie regelmatig in de belangstelling. De relatie tussen de kolonisatiepolitiek en de migratiepolitiek van een land is onmiskenbaar. Uiteraard heeft dit ook zijn invloed op de visie over superdiversiteit in een maatschappij. Kwasa Kwasa heeft dan ook van bij het ontstaan van de vzw resoluut gekozen om die link onder ogen te zien.

Bijna 60 jaar geleden werd Congo onafhankelijk, na meer dan 50 jaar Belgisch koloniaal schrikbewind. Maar ons ‘denken’ wordt vaak nog gestuurd door de vroegere koloniale machtsverhoudingen. Het is daarom belangrijk te streven naar een dekoloniseren van ons denken en dit gaat hand in hand met het ontwikkelen van gelijkwaardige partnerships met het zuiden als een vorm van bewuste solidariteit. Solidariteit kan men alleen creëren als men zelf bereid is een stap terug te zetten, om een eerlijke herverdeling van zowel de macht als de eigendommen uit te voeren.

Het koloniaal verleden en het daaruit voortvloeiende koloniaal denken, ligt vaak  aan de basis van heersende vooroordelen en discriminatie. Maar ook racisme als ideologie steunt op de dezelfde pijlers als het koloniaal gedachtegoed. De terminologie die men gebruikt stuurt ons denken, bewust en onbewust De connotaties die men bij bepaalde woorden heeft bepaalt ons denkproces. Deze terminologie zuiveren van koloniale termen bv, verandert niet alleen het taalgebruik maar laat ons ook stilstaan bij bepaalde visies en inzichten.

In al haar vormingen, workshops en trainingen tracht Kwasa Kwasa te werken aan dat dekoloniseringsproces. Eurocentrisme wordt bestreden door het aanreiken van nieuwe invalshoeken en denkbeelden, concepten, theorieën, terminologie, framing, logica, selectief gebruik van empirische gegevens, koloniale methodologie, epistemologie en ethiek. Kwasa Kwasa benadrukt hierbij constant de relatie tussen de huidige superdiversiteit in België (en in de wereld) en de de Noord-Zuidthematiek.

In 2005 organiseerde Kwasa Kwasa reeds een studiedag met als thema: de invloed van de kolonisatie op het intercultureel denken". Enkele jaren later ontwikkelde Kwasa Kwasa de methodiek "Pierke en de Ngoni". Een interactieve koffer die via de Gentse volksfiguur Pierke , de kolonisatie , meer specifiek in Malawi onder aandacht brengt voor kinderen van de basisschool. Ook de sensibiliserende projecten "Dichter bij Afrika" en "Kleurrijke portretten" focusten op het vermijden van eurocentrisme en het normaliseren van superdiversiteit.

Bovengenoemde activiteiten zijn slechts een greep uit 15 jaar vorming en sensibilisering met als hoofddoelstelling, het normaliseren van superdiversiteit.