Een kijk op diversiteit!

De ruggensteun van Kwasa Kwasa!

Het afgelopen jaar hebben we veel geluk gehad! Nu vragen jullie zich zeker af, waarom geluk? Kwasa Kwasa vzw heeft in 2013 en begin 2014 een aantal vrijwilligers en stagiaires mogen verwelkomen in haar werking in België. Deze vrijwilligers komen op vaste dagen en uren meewerken tijdens de dagelijkse werking. Elke vrijwilliger heeft zijn eigen talent en unieke bijdrage tot Kwasa Kwasa. Zonder de dagelijkse inzet van dit steeds groter wordend team, zou Kwasa Kwasa er helemaal anders uit zien!

Buiten dit vast team, dat dagelijks de tijd neemt om te komen helpen, heeft de vzw nog een groep vrijwilligers die zich misschien niet dagelijks inzet, maar toch een grote en belangrijke bijdrage levert. Het betreft een groep van mensen die deel uitmaakt van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en diverse stuurgroepen. Op deze mensen kan de vzw telkens rekenen en is hier dan ook erg dankbaar voor!

Dit jaar mogen we niet één maar twee stagiairs ontvangen in ons midden. Het betreft Paulien, een eerstejaarsstudent Sociaal - Cultureel Werk en Lucas een tweedejaarsstudent Sociaal - Cultureel Werk. Ook deze groep van mensen steunt de werking en hopelijk zorgt de stage voor een mooi beeld van wat een kleine vzw inhoudt.

Dit mooi citaat van Robert Orben zegt het alllemaal : “Here's to all volunteers, those dedicated people who believe in all work and no pay”