Een kijk op diversiteit!

Blik op de wereld

Aan het begin van mijn stageperiode kreeg ik de medeverantwoordelijkheid over het project ‘Blik op de wereld’ toegewezen. Dit project kaderde binnen de aanmaak van educatieve producten rond wereldburgerschap ten aanzien van het Wereldcentrum in Gent. 

Binnen Kwasa Kwasa werkt men namelijk met educatieve koffers om leerlingen in het basisonderwijs een positieve en gedifferentieerde beeldvorming rond diversiteit aan te reiken. Met het "Blik-op-de-wereld" project werd een herwerking van de landenkoffers India en Malawi vooropgesteld. Vooral de begeleidende lesmappen zouden geactualiseerd worden. Ze dienden zowel een theoretisch als praktisch deel te bevatten. Daarnaast diende bij de uitwerking van de lesmappen een onderscheid gemaakt te worden tussen de leerlingen van respectievelijk eerste, tweede en derde graad van het basisonderwijs. Tenslotte dienen de oefeningen en opdrachten aan te sluiten bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het basisonderwijs.

Het "Blik-op-de-wereld" project verliep planmatig volgens een aantal fasen: de voorbereidingsfase, de uitwerkingsfase, de testfase en de definitieve uitwerkingsfase. Ikzelf werkte mee aan de eerste drie fasen. 

De voorbereidingsfase vond plaats tijdens de maanden september en oktober. Hierin werd opzoekwerk verricht, koffermateriaal verzameld, scholen werden gecontacteerd, en er werd promotiemateriaal voorbereid.

De uitwerkingsfase vond plaats tijdens de maanden oktober en november. Hierin werden de oude lesmappen voor de Indiakoffer herwerkt, er werd een handleiding aangemaakt voor de leerkracht, er werden doe- en oefenfiches voor de leerlingen opgesteld en er werd een soort mini-encyclopedie uitgewerkt.

De testfase vond plaats tijdens de maand december en januari. Het project werd geïntroduceerd aan en uitgevoerd doo de leerkrachten van de proefscholen en er vond een feedbackmoment plaats met de desbetreffende leerkracht.

Momenteel wordt de definitieve uitwerkingsfase uitgevoerd door een vaste vrijwilliger binnen Kwasa Kwasa. Deze loopt namelijk van januari tot mei. Tijdens deze fase worden de lesmappen herwerkt o.b.v. de feedback van de leerkrachten die deelnamen aan de testfase.