Een kijk op diversiteit!

Belmundo vorderingen

Kwasa Kwasa tracht elk jaar deel te nemen aan de activiteiten in het kader van Belmundo. 

Onze deelname aan  Belmundo, met dit jaar als thema "duurzame vrede", krijgt stilaan meer vorm. Onze partners (S-eau-Sahel,Eiman, FMV ) in crime en wijzelf zijn volop in gang geschoten.
Het concept voor de tentoonstelling is bedacht, de afspraken voor de lezing en het panelgesprek zijn gemaakt. We werken aan ons voorstellingsboekje en zoeken organisaties die bereid zijn de reizende tentoonstelling later onderdak te bieden. We nodigen jullie alvast uit op 16 maart om 19u in de Wolterslaan 16, 9000 Gent. 

De lezing van Ludo De Brabander(vrede vzw) begint om 19u, en wordt gevolgd door een panelgesprek, waarbij onze partners het zullen hebben over de vrede in hun land van herkomst. Uiteindelijk zal er ruimte zijn voor discussie en gesprek.
We eindigen de avond met een kleine receptie, waarop jullie allen van harte welkom zijn.