Een kijk op diversiteit!

Nieuws August 2010

Ziekte- en pensioenfonds Kwasa Kwasa Malawi

Verzorging, medicatie en andere medische onkosten werden en worden tot nu toe door Kwasa gedragen, zowel voor de cursist als zijn directe familie. Een aantal van onze medewerkers zijn niet alleen ziek maar zullen binnenkort ook een pensioen nodig hebben.

Kwasa Kwasa wil zich ertoe verbinden ook in de toekomst deze engagementen na te streven. Gezien het opleidingscentrum momenteel financieel niet gedragen wordt door subsidies maar volledig op eigen inkomsten in Malawi draait, betekent dit voor Kwasa Kwasa een zware financiële dobber.

We hebben daartoe besloten een fonds op te richten waaruit geput kan worden om zowel de medische verzorging als een pensioen aan onze medewerkers te garanderen.

We willen dan ook alle sympathisanten oproepen om met een kleine financiële bijdrage deze doelstelling te helpen verwezenlijken.

Of het nu gaat om een eenmalige bijdrage of een bestendige opdracht, elke steun is van harte welkom.

U kan uw bijdrage storten op 001-4749094-50 met vermelding 'ziekte- en pensioenfonds KK Malawi'.

 

Alvast van harte bedankt voor uw solidariteit!

 

Vriendelijke groeten,

 

Het Kwasa-team

 

Lees verder »