Een kijk op diversiteit!

Tentoonstelling: Muli Banji Gent (2008)

De tentoonstelling ‘Muli Bwanji Gent’ richtte zich tot een ruim publiek van jongeren en volwassenen met de specifieke intentie de doelgroep te informeren over de link tussen multiculturaliteit in Malawi en diversiteit in de Gentse samenleving. Met dank aan het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid!