Een kijk op diversiteit!

Rommelmarkten (2004 - 2006)

Om geld in te zamelen voor de diverse projecten van Kwasa Kwasa in Malawi, werden er door de medewerkers en vaste vrijwilligers over de loop van 3 jaar enkele rommelmarkten georganiseerd. Het zijn telkens erg drukke maar gezelige dagen waarop het publiek de vzw beter leren kennen!