Een kijk op diversiteit!

Flemish Day in Malawi (2007)

In de loop van het bestaan van Kwasa Kwasa heeft de vzw er een groot aantal stagiaires van diverse richtingen van verschillende universiteiten en hogescholen uitgezonden. De stagiaires konden stage lopen over heel Malawi en in allerlei projecten, scholen, weeshuizen, wild parken en ziekenhuizen. In 2007 organiseerden een groep leerkracht - stagiaires een Flemish Day in samenwerking met Kwasa Kwasa. Op die dag werd een soort Vlaamse Kermis georganiseerd waarbij kinderen van diverse scholen aan konden deelnemen. Het was een ware overrompeling maar erg gezellig en plezant. Met dank aan alle studenten die deze dag hebben mogelijk gemaakt!