Een kijk op diversiteit!

Training

De training "etnisch culturele diversiteit in onze maatschappij" bestaat uit 2 delen: een basisvorming "kennismaken met diversiteit" en een verdiepingscursus "omgaan met diversiteit". Deze laatste kan pas gevolgd worden als men eerst de basisvorming afgewerkt heeft.

De training kan op maat worden samengesteld met een keuze uit volgende thema's: Islam, migratie, cultuur, identiteit, meertaligheid, beeldvorming, racismebestrijding.

De basisvorming en de verdiepingscursus beslaan elk per thema minimum 1 dag.

We hechten veel belang aan een open en communicatieve sfeer. De eigen inbreng van de deelnemers is belangrijk. Er wordt een programma aangeboden maar door zelf onderwerpen en accenten aan te brengen kunnen de deelnemers voor een stuk de inhoud bepalen.

Hierna volgt een beschrijving van de verschillende methodieken die Kwasa Kwasa hanteert. Elke methodiek kan ook afzonderlijk aangevraagd worden en los van de training als activiteit georganiseerd worden.