Een kijk op diversiteit!

Intercultureel organisatiebeleid

De Belgische maatschappij is multicultureel en precies daarom dringt een organisatiecultuur en werking aangaande diversiteit zich op. Soms wil men best wel de werkvloer interculturaliseren maar men weet niet altijd hoe dat te verwezenlijken.

Voor iedereen dus, die de noodzaak van een intercultureel organisatiebeleid inziet, organiseert Kwasa Kwasa tien sessies van een halve dag waarin het thema 'omgaan met diversiteit' met de nadruk op het omgaan met etnisch-culturele diversiteit, behandeld wordt.

Visieontwikkeling en het integreren van reeds bestaande en verworven ideeën in de cultuur en werking van de organisatie, staan centraal in dit traject. Bij elke sessie wordt er stilgestaan bij een thema dat in rekening
gebracht moet worden bij het interculturaliseren van een organisatie/bedrijf.

Programma:

Sessie 1: Kennismaking en formuleren van doelstellingen i.v.m. interculturaliseren, nadenken over mogelijke stappenplannen,...

Sessie 2: Diversiteit is een gegeven; een organisatie/bedrijf valt of staat met een visie. Sleutelen en bouwen aan een organisatievisie op diversiteit

Sessie 3: Diversiteitsscan uitvoeren

Sessie 4: Opstellen van een concreet actieplan op basis van de resultaten van de diversiteitsscan

Sessie 5: Vorming “een middel tot interculturaliseren”. Kennismaking met trainingsmethodes aangaande 'omgaan met diversiteit', reflecteren over de beste organisatie speci­eke methode

Sessie 6: Taal en terminologie; nadenken over omgaan met verbale en non-verbale communicatie, politiek correct taalgebruik gehanteerd door leidinggevenden en werknemers en gepaste terminologie in folders en websites

Sessie 7: Discriminatie- en racismevrije organisatiecultuur: onder de loep nemen van termen zoals vooroordelen, stereotypen en racisme en hun relatie onderling, opstellen van een non-discriminatiepact

Sessie 8: Netwerkwandeling: bezoeken van enkele organisaties die ondersteunend kunnen zijn voor een interculturaliseringsproces

Sessie 9: Voorstellen van uitgewerkte actieplannen

Sessie10: Besluitvorming

Prijs per deelnemer: 400 euro voor tien sessies
Aantal uren per sessie: 3