Een kijk op diversiteit!

Gesprek en/of getuigenis

Mensen met verschillende etnisch culturele achtergronden komen vertellen over hun persoonlijke situatie. Die is belangrijk omdat cijfergegevens op dat ogenblik een gezicht krijgen. Het doel van deze gespreksgroepen is dat de deelnemers inzicht krijgen in de situatie van de betrokkenen.

We werken met zowel panelgesprekken voor grote groepen, als kleinere meer persoonlijke discussiegroepjes.

Duur: 1uur en een half uur nabespreking