Een kijk op diversiteit!

Aanbod voor volwassenen

Ongeveer 13% van de Belgische bevolking heeft in de eerste, de tweede of de derde generatie andere dan Belgische roots. Deze toenemende etnisch culturele diversiteit in de samenleving kan heel watvragen oproepen. Vorming over omgaan met die diversiteit, kan een hulp zijn in het zoeken naar oplossingen op die vragen.

Het unieke van het vormingsaanbod van Kwasa Kwasa schuilt, hoe kan het ook anders, in de diversiteit inzake de aangereikte methodieken. Een deel van het aanbod is gericht op kennisoverdracht en een ander deel op training. Er is altijd ruimte voor discussie en voor uitwisseling van overtuigingen en ideeën. 

Het gepresenteerde programma geldt bovendien als kernaanbod op basis waarvan in samenspraak met de aanvrager, variaties uitgewerkt kunnen worden.
Kwasa Kwasa wilt met dit aanbod bijdragen tot de duurzaamheid van de interculturele samenleving.

Volwassenen: Intercultureel organisatiebeleid

De Belgische maatschappij is multicultureel en precies daarom dringt een organisatiecultuur en werking aangaande diversiteit zich op. Soms wil men best wel de werkvloer interculturaliseren maar men weet niet altijd hoe dat te verwezenlijken.

Meer info »

Volwassenen: Training

De training "etnisch culturele diversiteit in onze maatschappij" bestaat uit 2 delen: een basisvorming "kennismaken met diversiteit" en een verdiepingscursus "omgaan met diversiteit". 

Meer info »

Methodiek: lezing

Het is de bedoeling de deelnemers dieper te laten ingaan op een thema. 

Meer info »

Methodiek: Geleid bezoek

Bezoeken zorgen ervoor dat men op een realistische en aangename manier kennismaakt met de diverse gemeenschappen.

Meer info »