Een kijk op diversiteit!

Percussie

Stapsgewijs krijgt men tijdens een introductieles uitgelegd hoe men de djembe of dharboeka moet bespelen. Het oefenen gebeurt eerst zonder muziek  zodat elke stap of slag aangeleerd kan worden. Vervolgens kan iedereen zich eens goed laten gaan met muziek erbij!

Locatie: Lokalen van vzw Kwasa Kwasa of op verplaatsing

Leeftijd: 3de leerjaar tot 6de middelbaar

Doelgroep: Scholen, jeugdbewegingen, ...

Kostprijs: 5 euro per deelnemer

Duur: 30 - 50 minuten