Een kijk op diversiteit!

Getuigenis

Een problematiek of bepaalde onderwerpen worden soms pas begrijpbaar en tastbaar wanneer men in contact komt met iemand die er met beide voeten in staat. 

Om zaken als arbeidsmigratie, vluchtelingen of religies toegankelijker te maken doet Kwasa Kwasa beroep op mensen die hun persoonlijk verhaal komen vertellen. Deze methodiek kan bij verschillende vormingen toegepast worden.

Locatie: Lokalen van vzw Kwasa Kwasa of op verplaatsing

Leeftijd: 3de leerjaar tot 6de middelbaar

Doelgroep: Scholen, jeugdbewegingen, ...

Kostprijs: 5 euro per deelnemer

Duur: 30 - 60 minuten (afhankelijk van de leeftijd)