Een kijk op diversiteit!

Koffers

Kwasa Kwasa werkt met educatieve koffers voor leerlingen van de basisschool.

Deze koffers bestaan uit voorwerpen, bereidingsingrediënten, informatiefiches met foto’s en een begeleidende kaft met interactieve methodieken en didactische tips.

Het gaat steeds om allerlei hedendaagse zowel als traditionele gebruiksvoorwerpen die ingedeeld kunnen worden in volgende onderdelen: religie, voeding, kledij, muziek, verzorging.

Het is niet de bedoeling dat de leerlingen enkel luisteren, zij worden actief betrokken bij het verhaal. 

Door te werken met deze koffers trachten we de leerlingen op te voeden tot wereldburgers die zichzelf kennen, zich kunnen inleven in en kunnen meeleven met anderen. Ze leren zo superdiversiteit ten gevolge van migratie herkennen, erkennen en normaliseren.

Educatieve koffers

Kwasa Kwasa heeft een aantal koffers ter beschikking.

Elke koffer is samengesteld uit elementen die refereren naar de superdiversiteit in onze samenleving. De voorwerpen zijn zowel representatief voor een bepaalde culturele achtergrond als voor onze nieuwe diverse samenleving.

  • India 
  • Malawi
  • Pierke en de Ngoni

 

Aanvraagprocedure

U kunt de koffer telefonisch reserveren op 0471/996 898.

Wij vragen om binnen één week een schriftelijke bevestiging naar info@kwasakwasa.be te mailen.
De koffer is af te halen in de Wolterslaan 16, 9000 Gent.

Uitleentermijn: één tot vier weken
Tarieven: 25 € per week

De som is cash te regelen of te storten op rekeningnummer 001 – 4749094 – 50 met de vermelding van uw groep en de datum van uw vorming bij aanvang van de uitleenperiode.