Een kijk op diversiteit!

Waarom vorming?

Een van de pijlers van Kwasa Kwasa is het organiseren van vorming en sensibilisering over superdiversiteit.

Kwasa Kwasa benadert dit thema  zowel vanuit etnografisch als mondiaal perspectief. 

Men maakt enerzijds kennis met de verschillende gemeenschappen in België op een gedifferentieerde en directe manier. Anderzijds trachten we de lichtelijk achterhaalde benaderingsvorm van een indeling in gemeenschappen te laten vervagen. Op deze manier wil Kwasa Kwasa ervoor zorgen dat superdiversiteit op een realistische en concrete manier wordt voorgesteld en dat het zeker geen ver-van-mijn-bed-show wordt. De vormingen die louter vanuit mondiaal perspectief gegeven worden, nemen diversiteit wereldwijd onder de loep, en maken bij voorkeur deel uit van een project.

Kwasa Kwasa wil hierbij de specificiteit van diversiteit in je directe omgeving opentrekken en bij mondiale diversiteit de klemtoon leggen eerder op de gelijkenissen dan op de verschillen.

Kwasa Kwasa geeft vorming aan mensen van 4 tot 104, dus aan zowel kleuters als volwassenen en alle leeftijdsgroepen daar tussen in. We bereiken scholen in heel Vlaanderen, basisscholen, secundair onderwijs en ook hoger onderwijs. Verder klopt er een heel uitgebreid en divers gamma van volwassenorganisaties bij ons aan, met onder andere lokale dienstencentra, culturele en socio-culturele organisaties maar ook overheidsdiensten zoals VDAB, penitentiaire beambten, OCMW etc.   

Kwasa Kwasa is er van overtuigd dat vorming en sensibilisering een belangrijk middel vormen om te leren omgaan met superdiversiteit, superdiversiteit te normaliseren en vooroordelen, discriminatie en racisme te helpen bestrijden