Een kijk op diversiteit!

Projectrekening Koning Boudewijnstichting

In 2013 werd Kwasa Kwasa's aanvraag voor een projectrekening bij Koning Boudewijnstichting goedgekeurd. Via deze projectrekening kan de vzw de nodige fondsen werven om zich  te engageren en actief bij te dragen tot het bewerkstelligen van veranderingen binnen Chikhawo dorp. Het doel van zo een projectrekening is een mogelijkheid bieden aan bedrijven en individuele personen om zich aan te sluiten bij het verwezenlijken van de verschillende doelstellingen van het Chikhawo Village Permaculture Project. De Koning Boudewijn Stichting en Kwasa Kwasa willen de samenhorigheid  en betrokkenheid met mensen in Chikhawo bevorderen door mensen in België de kans te geven om giften te schenken die fiscaal aftrekbaar zijn. 

Kwasa Kwasa werkt samen met Chikhawo village in verschillende projecten sinds 2009. Momenteel wordt in het dorp een permacultuur project uitgevoerd. Dit project heeft de verbetering van de levensomstandigheden van de dorpsbewoners in Chikhawo voor ogen. Tegelijkertijd, tracht dit project in al haar activiteiten, duurzame en ecologisch verantwoorde energiesystemen te gebruiken.
Gedurende het permacultuur project zullen er groenten worden geproduceerd. Deze goederen hebben nood aan bewaring in een koele plaats. Aangezien er in Chikhawo nog geen elektriciteit aanwezig is, is er behoeft aan zonne-energie om onder andere een ijskast te installeren. 

Volgende stappen zijn een onderdeel van het project:

● De zonnepanelen plaatsen en in gebruik nemen zal gebeuren onder supervisie van de chiefs van Chikhawo, twee dorpsveantwoordelijken en de vrijwilliger van Kwasa Kwasa.

● De dorpsbewoners zullen helpen bij de installatie van de zonnepanelen.

● De chiefs zullen een lesgever zoeken om de computerlessen te geven.

● De opvolging zal gebeuren in samenwerking met de vertegenwoordiger van Kwasa Kwasa en de chiefs.

De volgende plaatsen (bestaande gemeenschappelijke gebouwen) in het dorp zouden moeten voorzien worden van zonnepanelen. 

● In het groentenhok zullen de zonnepanelen gebruikt worden om een ijskast op aan te sluiten, om de eieren te bewaren.

● In de polyvalente ruimte zal er een zwaardere installatie voorzien worden om te voorzien in verlichting, maar ook om computers te kunnen aansluiten voor de computerlessen, overdag en ook 's avonds.

● De sanitaire ruimte moet enkel voorzien worden van verlichting. 

De projectrekening is in 2014 afgesloten.

Als je meer uitleg wil kan je een kijkje nemen op de pagina van de Koning Boudewijnstichting: http://www.kbs-frb.be/projectaccount.aspx?id=300556&langtype=2067

In het kort

Begindatum:
September 2012
Einddatum :
December 2013
Doelstelling:
Zonnepanelen voor Chikhawo
Via:
Fiscaal aftrekbare bijdrag
Rekening:
bpost bank IBAN: BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1
Bankmededeling:
***128/2523/00058***