Een kijk op diversiteit!

Open je deur voor kleur: een ontmoeting vol diversiteit (samenscholingsweek)

Volgend schooljaar (‘12 - ‘13) gaat vzw Kwasa Kwasa van start met een nieuw en boeiend project genoemd: "Open je deur voor kleur - een ontmoeting vol diversiteit". Kwasa Kwasa beoogt met dit project drie belangrijke doelstellingen:

  • Etnocentrisme en dominantie van één cultuur doorbreken
  • Vaardigheden zoals leven met diversiteit en leven en werken in een meertalige omgeving aanleren
  • Normalisering en aanvaarding van etnisch-culturele diversiteit verhogen 

Kwasa Kwasa vzw wil via kleinschalige intensieve contacten de onbekendheid tussen verschillende etnisch-culturele groepen verminderen. We willen hierbij jonge minderjarige vluchtellingen, allochtone en autochtone jongeren samen brengen. Er zal trouwens ook over gewaakt worden dat meisjes evenredig vertegenwoordigd zijn.

Hoe we deze doelstellingen praktisch willen bereiken zit hem in de opzet van het project: jongeren, met verschillende culturele achtergronden, in de leeftijd van 16 tot 18 jaar, ontmoeten mekaar na schooltijd gedurende een week om samen aan interculturele activiteiten deel te nemen. Zo willen we een (h)echt contact tussen jongeren uit de verschillende bevolkingsgroepen bewerkstelligen en een beter begrip en respect voor elkaars cultuur beogen. De jongeren maken samen huiswerk, koken samen en doen allerlei activiteiten samen waarbij we kiezen uit een combinatie van theorie en praktijk.

Het is de bedoeling om de jongeren met verschillende culturen te laten kennismaken. Dit gebeurt door het bijbrengen van theoretische kennis, de jongeren komen bijvoorbeeld meer te weten over de historiek van de migratie in Belgie, over de problematiek rond politieke vluchtelingen. Dit zal onder andere gebeuren onder de vorm van lezingen, discussiemomenten, geleide bezoeken en het tonen van videomateriaal. Belangrijk is wel dat niet enkel de theorie aan bod komt. Tijdens de avonden wordt er ook enorm veel praktijkervaringen aangeboden. Zo zullen de jongeren elke avond verschillende workshops volgen. Een djembe-initiatie, een henna workshop of een salsaworkshop om er maar enkele te noemen. Bovendien moeten de jongeren elke avond een andere - Zuiderse - maaltijd voorbereiden.

Overdag gaan de deelnemers naar school en na de schooluren komt de groep samen in de lokalen van vzw Kwasa Kwasa. Eerst wordt er even de tijd gemaakt voor wat huiswerk, een kom verse soep en daarna beginnen de activiteiten. De activiteiten eindigen elke dag om 22u waarna de deelnemers gevoerd worden naar de jeugdherberg. De deelnemers zullen dus samen en onder begeleiding de hele week in de jeugdherberg van Gent overnachten. ‘S ochtends, na het ontbijt, vertrekt iedereen weer naar school. De verplaatsingen van en naar de verschillende scholen doen de deelnemers op eigen houtje. De verplaatsing van de lokalen van Kwasa Kwasa naar de jeugdherberg wordt door de vzw geregeld.

Om deel te nemen aan deze week vraagt de vzw 50 euro inschrijvingsgeld. Dit is dan voor 4 overnachtingen, 4 maal ontbijt, 5 maal avondeten en ALLE activiteiten die georganiseerd worden. Bovendien wordt er tijdens elke week die georganiseerd wordt de kans geboden aan minimum 5 minderjarige vluchtelingen om GRATIS deel te nemen.

Inschrijven is nog mogelijk op volgende data:

19 november tot en met 23 november 2012
18 februari tot en met 22 februari 2013
11 maart tot en met 15 maart 2013
18 maart tot en met 22 maart 2013

 

 

Met de steun van

In het kort

Begindatum:
Januari 2012
Einddatum:
Juni 2013
Doel:
Samenbrengen leerlingen van verschillende ethnische achtergronden
Hoe :
Allerlei theoretische en praktische activiteiten