Een kijk op diversiteit!

Kleur-rijke portretten: diversiteit als schakel tussen Noord en Zuid

Het project Kleur-rijke portretten van Kwasa Kwasa dat op een leuke en creatieve manier de doelstellingen van de vzw tracht na te streven. In het kader van dit project willen we met verschillende Gentse wijken samenwerken en de band met de buurtbewoners versterken. Eén van de doelstellingen is ook het aantonen dat diversiteit in onze samenleving een normaal fenomeen is en een meerwaarde betekent. 

Het project loopt van april tot en met oktober 2012 en wordt afgesloten met een groots "slotmoment"  in het lokaal dienstencentrum Wibier tijdens Belmundo. Dit slotmoment zal plaatsvinden op 10 november 2012.

Het project kan het best vergeleken worden met een reizende fototentoonstelling, maar het is eigenlijk veel meer dan enkel het tonen van portretten. De geportretteerden vertellen namelijk hun levensverhaal en dit levensverhaal zal, samen met het motto van de geportretteerde, steeds naast het portret hangen. Deze portretten worden gedurende één maand aan de buurt voorgesteld. Iedereen is natuurlijk meer dan welkom om de fototentoonstelling te komen bekijken.

Elke maand zal de fototentoonstelling op één of twee locaties doorgaan. Deze locaties bevinden zich telkens in een andere Gentse wijk. Elke wijk zoekt hiervoor 6 buurtbewoners waaronder 2 jongeren, 2 volwassenen en 2 personen van een andere origine. Deze 6 personen worden vervolgens geportretteerd door een professionele fotograaf. Ook in Malawi werden er 6 mensen geportretteerd. Dit zijn allemaal mensen die op één of ander moment met Vzw Kwasa Kwasa samengewerkten in Malawi. Ook voor hun gelden dezelfde criteria namelijk 2 jongeren, 2 volwassenen en 2 personen van een andere origine. Hun levensverhaal en motto voor het leven zal ook naast hun portret te lezen zijn.

Naast elk portret zal er een brievenbusje staan waarin de bezoekers een bericht kunnen achterlaten. De mensen kunnen naar zowel de geportretteerden uit de buurt als de geportretteerden uit Malawi schrijven. Deze brieven worden na de tentoonstellingsmaand afgegeven aan de geportretteerde in kwestie en misschien komt hier zelfs een reactie op! De bedoeling hiervan is om mensen op een leuke manier met elkaar in contact te brengen. Ze leren mensen uit Malawi kennen maar ook de buurtbewoners van de eigen wijk, die ze misschien nog niet kenden.

Elke tentoonstellingsmaand zal op een officiële manier geopend worden met een openingsmoment. Dit openingsmoment kan in samenspraak met Kwasa Kwasa op allerlei creatieve manieren georganiseerd worden. De bedoeling van dit openingsmoment is de buurtbewoners het project en de werking van de vzw voor te stellen.
Aan de hand van de portretten, de levensverhalen en de brieven willen we het zuiden dichter bij de mensen brengen. We willen ook aantonen dat diversiteit overal voorkomt.

In februari en maart zijn we met de voorbereiding van het project begonnen. Concreet is dat vooral het zoeken naar buurtcentra en organisaties die met ons wilden samenwerken. Dit verliep zeer vlot omdat iedereen zeer enthousiast was om aan ons tof project mee te werken. We hebben ook een werkgroepje opgestart met alle vrijwilligers die ons met de voorbereidingen zullen meehelpen.

De tentoonstelling zal in april in de lokalen van Vzw Kwasa Kwasa van start gaan. We hebben hiervoor vrijwilligers en oud-medewerkers van de Vzw geportretteerd in plaats van buurtbewoners. Op 18 april wordt hiervoor het openingsmoment georganiseerd in de lokalen van van Kwasa Kwasa (Meulesteedsesteenweg 267, 9000 Gent).
We hebben daarvoor een oproep gedaan onder onze enthousiaste vrijwilligers en konden onmiddellijk op een heleboel respons rekenen.

In de maanden mei en juni zal het project telkens op 2 verschillende locaties doorgaan. In de zomermaanden is het dan even rustig waarbij we in september terug van start gaan. Volgende Gentse wijken zullen aan ons project meewerken:

- Buurtwerk Bloemekenswijk

- Buurtwerk Dampoort

- Het 11.11.11. comité in de Brugse Poort

- Buurtwerk Muide Meulestede Afrikalaan

- LDC Wibier in Sint-Amandsberg

- LDC De Boei in Mariakerke

We hopen op een talrijke opkomst uit elke wijk want deze tentoonstelling hoopt om mensen wat dichter bij elkaar te brengen. We zijn immers allemaal gelijkwaardige mensen maar toch is iedereen uniek!

Met de steun van

In het kort

Wat :
Portret met levensverhaal
Wie precies:
6 buurtbewoners en 6 Malawianen
Waar:
In 7 verschillende Gentse wijken
Soort tentoonstelling:
Reizende fototentoonstelling