Een kijk op diversiteit!

Het Eco-sociaal project

Na 7 jaar stopte Kwasa Kwasa met de studentenuitwisseling, maar wilde de vzw deze medewerkers niet in de steek laten. Van daaruit groeide het idee om een opleidingsproject op te zetten waarbinnen deze mensen aan de slag konden.

Kwasa Kwasa  voelde zich verantwoordelijk t.o.v deze deelnemers, elk behoren ze immers tot de meest kwetsbaren van de samenleving, namelijk ongeschoolde en/of ongeneeslijk zieke mensen. Het is voor hen dat Kwasa Kwasa dit project al jaren verderzet om hen in staat te stellen hun familie en achterban te onderhouden. Kwasa Kwasa wenst de deelnemers niet in een van caritas afhankelijke positie te dwingen, doch in een realistische en menselijke positie te laten leven.

Het was bij aanvang de bedoeling om behalve deze groep mensen, ook anderen de kans te bieden een opleiding tot huishouder, schoonmaker, nachtwaker of tuinman te laten volgen en zo meer kansen op de lokale arbeidsmarkt te krijgen. In de loop van 4 jaar volgden 3 nachtwakers, 2 huishoudsters, 2 schoonmakers en 6 tuinmannen een opleiding.

Het nodige investeringsgeld om dit project echt te laten floreren ontbrak en ontbreekt en het lukte niet echt om goed uit de startblokken te geraken.

In 2012 besliste Kwasa Kwasa dan ook om een nieuwe wending te nemen met dit project. Ondertussen was het Permacultuur project gestart in Chikhawo village en voelden we de nood aan, om de principes van permacultuur door te trekken naar het opleidingsproject.

Kwasa Kwasa heeft daarom besloten om het project in naam en functie te veranderen. Vanaf heden (januari 2013) zal het project het “Eco-sociaal” project genoemd worden. De naam duidt op de 2 belangrijkste functies van het project: een ecologisch aspect en een sociaal aspect.

Het ecologisch aspect zal vertegenwoordigd worden, door in de tuin van het project een permacultuur proeftuin te installeren. De tuin die tevens een gezonde voeding zal garanderen voor de werknemers, betekent ook een bron van inkomen door de verkoop van gezonde, biologisch geteelde groenten. Nieuwe technieken en ideëen, zoals de fuel efficient stove, de kruidenspiraal, etagegroenten, composttoilet e.d. zullen worden uitgetest in deze proeftuin en dan tijdens instructiemomenten aan de deelnemende dorpelingen doorgegeven.Het duurzaam omspringen met zaken zoals de grond maar ook water, elektriciteit en eigendommen van het project, vormt een van de doelstellingen van het project.

Het sociaal aspect wordt gevormd door het feit dat er een tewerkstelling plaatsvindt, van een aantal personen die zich in een sociaal en economisch kwetsbare positie vinden. Het project moet een uitgesproken “sociale” aanpak hebben waarbinnen het individu een belangrijke plaats inneemt, maar aan het welzijn van de extended family wordt gedacht.

In het kort

Begindatum:
2009
Eco:
Proeftuin permacultuur
Sociaal:
Sociale werkplaats
Eindverantwoordelijke:
Agnes Van Camp
Locatie:
Area 3, Lilongwe
Doelpubliek :
Ongeschoolde en/of ongeneeslijk zieke arbeiders