Een kijk op diversiteit!

Het Chikhawoweb

The Chikhawoweb - een project dat kadert binnen de principes van permacultuur -  is een project van Kwasa Kwasa in samenwerking met Stad Gent, vzw To The Heart en Gris Avelgem dat zich voornamelijk richt tot de inwoners van Chikhawo (een dorp vlakbij de hoofdstad Lilongwe in de centrale regio van Malawi).

Door het contact met een aantal deskundigen in permacultuur ter plaatse is, Kwasa Kwasa zich beginnen inzetten om een project uit te werken rond de principes van permacultuur. Het hoofddoel (maar absoluut niet het enigste doel) van dit project is de deelnemers te laten profiteren van een “permanent foodchain” en de positieve effecten van duurzame landbouw. Het programma van Kwasa Kwasa,  “Het Chikhawoweb,” dat gebaseerd is op de visie of het model voor permanente of duurzame cultuur, tracht zowel de interne als de externe mogelijkheden te bundelen om de levenstandaard van de doelgroep, ‘Chikhawo Village’, te verhogen. Het volledige programma is opgebouwd volgens de ethiek en ontwerpprincipes van de Permacultuur.

Het is voor Kwasa Kwasa steeds van belang dat het project volgende aspecten waarborgt:

  • Het project moet constant geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig
  • Inspraak en participatie van de gemeenschap zal de kern van de feedback worden!
  • Het project moet naar verloop van tijd gezien worden als een deel van het dagdagelijks leven in de gemeenschap

Dit project - dat eigenlijk nog beter als een programma kan omschreven worden -  ging van start in augustus 2012. Het is de bedoeling om de deelnemers aan dit project te laten kennismaken met duurzame landbouw (zowel op theoretisch als op praktisch vlak). Deelnemers richten de zone rond het eigen huis in volgens de principes van permacultuur waaronder een aantal zijn: geen gebruik van kunstmeststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, vruchtwisseling toepassen, composteren etc.

Via dit project hoopt Kwasa Kwasa een aantal doelstellingen te bereiken:

1. Herintroduceren van ‘vergeten’ of beter gezegd ‘ontoegankelijke’ groenten en zo bijdragen aan een gevarieerder dieet.

2. Permanent foodchain: permanent groenten kunnen oogsten door gebruik te maken van irrigatietechnieken en specifieke plantsoorten aangepast aan de droogte.

3. Leren over waterhuishouding, stikstof-fixatie, composteren op een zeer laagdrempelige wijze.

Kwasa Kwasa staat de deelnemers bij met de nodige know-how (via de plaatstelijke coördinator), de werktuigen en het zaai- en pootgoed.

 

In het kort

Startdatum:
augustus 2012
Aantal deelnemers:
23 gezinnen
Locatie :
Chikhawo
Visie:
Permacultuur