Een kijk op diversiteit!

Een blik op de wereld

De provincie Oost - Vlaanderen keurde de subsidieaanvraag van Kwasa Kwasa goed. Het betreft een subsidie voor de aanmaak van educatieve producten rond wereldburgerschap, met als titel “een blik op de wereld”.

Kwasa Kwasa zal het komend schooljaar werken aan het aanmaken van lespakketten voor het basisonderwijs voor de voorwerpenkoffers Malawi en India. De voorwerpen uit de koffer zijn een voorstelling van het dagelijks leven in een bepaald land zodat de  leerlingen een beeld krijgen van de leefwereld van inwoners van dat land.

Het gaat steeds om allerlei hedendaagse en traditionele gebruiksvoorwerpen die ingedeeld kunnen worden in volgende onderdelen: religie, voeding, kledij, muziek, verzorging, … De specifieke aandacht voor deze voorwerpen helpt de differentiatie van de beeldvorming in verband met verschillende culturen te bevorderen.

De interactieve voorwerpenkoffers kunnen ingezet worden voor mondiale vorming. Inzicht in gewoontes en culturele elementen uit het zuiden staan centraal in de begeleidende lesmap. De begeleidende lesmap wordt zo opgesteld dat het gebruik van de voorwerpenkoffer op een zo onbevooroordeelde manier mogelijk, kan plaatsvinden.

De interactieve voorwerpenkoffers worden niet alleen door Kwasa Kwasa zelf gebruikt, maar ook uitgeleend. We willen vermijden dat het uitlenen van een koffer, zou resulteren in een stukje exotisme. De begeleidende lesmappen geven de leerkrachten en de leerlingen de kans, om met respect voor diversiteit elk thema te behandelen. In de lesmappen zal het Zuiden voorgesteld worden als een evenwaardige partner en zowel de theoretische als de praktische oefeningen voor de leerlingen zullen  die gelijkwaardigheid benadrukken en verstaanbaar maken.

Met de steun van

In het kort

Start:
September 2014
Einde:
Maart 2015
Product:
Interactieve lesmappen
Doelgroep:
Lager onderwijs
Koffer:
Malawi en India