Een kijk op diversiteit!

Projecten

Kwasa Kwasa vertrekt uitsluitend van projecten die door de gemeenschappen in Malawi worden voorgesteld. De projecten mogen niet ingeplant worden vanuit België zonder dat ze gedragen worden  door de plaatselijke gemeenschap. De partner in Malawi, in samenspraak met Kwasa Kwasa, beslist de richting van het project, en deelt met Kwasa Kwasa de verantwoordelijkheid voor de administratie en uitvoering daarvan.

Er wordt gestreefd naar een  gelijkwaardigheid tussen de partners. Deze gelijkwaardigheid zou in het gedrang kunnen komen als Kwasa Kwasa vooral als ‘geldschieter’ gezien zou worden.

Er worden vrijwilligers in de door Kwasa Kwasa ondersteunde projecten tewerkgesteld. De vrijwilliger vormt een tussenpersoon tussen de Malawiaanse counterpart en Kwasa Kwasa. Op die manier kan Kwasa Kwasa er ook over waken dat de verhouding van de partners niet ongelijk wordt doordat de counterpart het beeld zou krijgen als was hij slechts vragende partij. Het is de bedoeling dat het beheer van onze projecten in de handen van onze partners in Malawi blijft, zowel het financiële beheer als de uitvoering en verdere ontwikkeling van de projecten.

Malawi: Kippenproject II (Chikhawo village)

De vzw heeft besloten om het kippenproject nieuw leven in te blazen en mede dankzij de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen werd dit mogelijk gemaakt. 

Dit project heeft als doel de sociaal-economisch emancipatie van vrouwen in een kwetsbare positie (weduwe, aids/HIV patient, grote familie etc) door middel van het houden van legkippen.

Meer info »

Malawi: Opleidingscentrum Lilongwe (2009)

Langzaamaan krijgt het opleidingscentrum in Lilongwe vorm. Vorig jaar, bij de erkenning als Malawiaanse NGO, moesten we op zoek naar een kantoorruimte in Malawi. Omdat we wel van een uitdaging houden, besloten we hier een project van te maken. We huurden een huis in de rustige buurt Area 3 en bouwden er een opleidingscentrum uit.

Meer info »

Malawi: Kippenproject I (Chikhawo Village)

Dit is een micro-financieringsproject met genderspecifieke aandacht. Dit houdt concreet in dat alleen vrouwen mogen participeren, met een limiet van 10 vrouwen in het totaal. Elke vrouw krijgt 6 kippen ter beschikking. Elke deelneemster volgt 2 opleidingsdagen die door een dierenarts worden verzorgd. De bouw van het kippenhok, de gebruikte materialen, de opleiding, starterspakket kippenvoedsel (inclusief kleine koelkast met zonnepaneel) worden geschonken. De rest van het voedsel wordt gefinancierd door een lening.

Meer info »

Malawi: Vwirani project

Het VWIRANI- project is een vorm van dorpsontwikkeling in vier dorpen in het noorden van Malawi. ‘Vwirani' is het Tumbuka-woord voor ‘help'. Het belangrijkste doel is de infrastructuur van de klinieken, scholen en de huizen van de leerkrachten te verbeteren. Ook is het de bedoeling om de aarden vloeren te vervangen door cementen vloeren, weeskinderen te voorzien van basisvoorzieningen en te verzekeren dat de bruggen en straten onderhouden worden.

Meer info »

Malawi: Project “Zomba Prison”

Dit project werd afgerond in 2006 nadat de beoogde doelstellingen behaald werden.

Wij ondersteunden het rehabiliteringsproject dat bestaat uit een vrijwillige educatie in de Zomba-gevangenis en dit voor mannelijke gevangenen: volwassen en jongeren. De gevangenis bereidde de mensen niet voor op een reïntegratie in hun gemeenschap.

Meer info »