Een kijk op diversiteit!

Projecten

Kwasa Kwasa vertrekt uitsluitend van projecten die door de gemeenschappen in Malawi worden voorgesteld. De projecten mogen niet ingeplant worden vanuit België zonder dat ze gedragen worden  door de plaatselijke gemeenschap. De partner in Malawi, in samenspraak met Kwasa Kwasa, beslist de richting van het project, en deelt met Kwasa Kwasa de verantwoordelijkheid voor de administratie en uitvoering daarvan.

Er wordt gestreefd naar een  gelijkwaardigheid tussen de partners. Deze gelijkwaardigheid zou in het gedrang kunnen komen als Kwasa Kwasa vooral als ‘geldschieter’ gezien zou worden.

Er worden vrijwilligers in de door Kwasa Kwasa ondersteunde projecten tewerkgesteld. De vrijwilliger vormt een tussenpersoon tussen de Malawiaanse counterpart en Kwasa Kwasa. Op die manier kan Kwasa Kwasa er ook over waken dat de verhouding van de partners niet ongelijk wordt doordat de counterpart het beeld zou krijgen als was hij slechts vragende partij. Het is de bedoeling dat het beheer van onze projecten in de handen van onze partners in Malawi blijft, zowel het financiële beheer als de uitvoering en verdere ontwikkeling van de projecten.

Belgie: Een blik op de wereld

De provincie Oost - Vlaanderen keurde de subsidieaanvraag van Kwasa Kwasa goed. Het betreft een subsidie voor de aanmaak van educatieve producten rond wereldburgerschap, met als titel “een blik op de wereld”.

Meer info »

Malawi: Het Eco-sociaal project

De meeste medewerkers in opleiding van het huidige eco-sociaal project, werkten voor het eerst mee met Kwasa Kwasa ten tijde van de studentenuitwisselingen en vervulden toen losse opdrachten.

Meer info »

Malawi: Projectrekening Koning Boudewijnstichting

In 2013 werd Kwasa Kwasa's aanvraag voor een projectrekening bij Koning Boudewijnstichting goedgekeurd. Via deze projectrekening kan de vzw de nodige fondsen werven om zich  te engageren en actief bij te dragen tot het bewerkstelligen van veranderingen binnen Chikhawo dorp. Het doel van zo een projectrekening is een mogelijkheid bieden aan bedrijven en individuele personen om zich aan te sluiten bij het verwezenlijken van de verschillende doelstellingen van het Chikhawo Village Permaculture Project.

Meer info »

Belgie: Dichter bij Afrika

In september 2013 gaat Kwasa Kwasa vzw van start met een poëzie project genaamd "Dichter bij Afrika" in samenwerking met Stad Gent. Het project zal dichters uit Gent en Afrika aanspreken om een gedicht te schrijven over hun relatie met Afrika en/of Noord-Zuidrelaties en/of Malawi

Meer info »

Malawi: Het Chikhawoweb

Het Chikhawoweb - een project dat kadert binnen de principes van permacultuur -  is een project van Kwasa Kwasa in samenwerking met Stad Gent, vzw To The Heart en Gris Avelgem dat zich voornamelijk richt tot de inwoners van Chikhawo (een dorp vlakbij de hoofdstad Lilongwe in de centrale regio van Malawi).

Meer info »

Belgie: Kleur-rijke portretten: diversiteit als schakel tussen Noord en Zuid

Het project Kleur-rijke portretten van Kwasa Kwasa dat op een leuke en creatieve manier de doelstellingen van de vzw tracht na te streven. In het kader van dit project willen we met verschillende Gentse wijken samenwerken en de band met de buurtbewoners versterken. Eén van de doelstellingen is ook het aantonen dat diversiteit in onze samenleving een normaal fenomeen is en een meerwaarde betekent. 

Meer info »

Belgie: Open je deur voor kleur: een ontmoeting vol diversiteit (samenscholingsweek)

Volgend schooljaar (‘12 - ‘13) gaat vzw Kwasa Kwasa van start met een nieuw en boeiend project genoemd: "Open je deur voor kleur - een ontmoeting vol diversiteit". Kwasa Kwasa beoogt met dit project drie belangrijke doelstellingen:

  • Etnocentrisme en dominantie van één cultuur doorbreken
  • Vaardigheden zoals leven met diversiteit en leven en werken in een meertalige omgeving aanleren
  • Normalisering en aanvaarding van etnisch-culturele diversiteit verhogen 
Meer info »

Belgie: Pierke en de Ngoni

Het project "Pierke en de Ngoni" ging van start in januari 2012. Het project heeft als doel om leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de basisschool op een speelse en innovatieve wijze in contact te brengen met de historisch - culturele achtergrond van Malawi en een aantal moeilijkere thema's zoals kolonialisme en slavenhandel.

Meer info »