Een kijk op diversiteit!

Over ons

Kwasa Kwasa bestaat uit een dynamisch team van de meest uiteenlopende medewerkers, allen met een interesse in diversiteit, sensibilisering, multiculturaliteit en het Zuiden. Opgericht in 2002 uit de noodzaak om structurele hulp te bieden op een kleinschalige manier, heeft Kwasa Kwasa al een hele weg afgelegd.

Het is voor Kwasa Kwasa steeds even belangrijk geweest om een degelijke werking in zowel het Noorden (gefocused op sensibilisering rond diversiteit) als in het Zuiden (met de focus op kleinschalige socio-economische en landbouwprojecten) uit te bouwen. Het opzetten, uitvoeren en/of ondersteunen van projecten in Malawi is geenszins de enige of belangrijkste bestaansreden van de vzw. Even belangrijk is het sensibiliseringswerk in Belgie, waar met man en macht ingezet wordt op het normaliseren van diversiteit bij een zo groot mogelijk publiek.

Vrijwilligers vormen een -misschien wel het belangrijkste- steunpunt voor de werking van deze vzw. Kwasa Kwasa krijgt van geen enkele overheid (Vlaams noch federaal) werkingssubsidies.