Een kijk op diversiteit!

Vives Kortrijk

Kwasa Kwasa werd aangesproken om tijdens de Internationale week op Vives Kortrijk, twee lezingen cum workshop te geven. De studenten konden zelf een aantal workshops kiezen, uit het enorme aanbod dat de hele dag werd geboden.

Benjamin Argueta Argueta behandelde het thema meertaligheid. Meer dan 25 studenten woonden de lezing bij en namen deel aan de workshop. Een greep uit de items die aan bod kwamen: Hoe maak je meertaligheid zichtbaar zonder het te problematiseren - Meertaligheid als onderdeel van de superdiversiteit in onze samenleving normaliseren - Niet verbale communicatie versus talige communicatie - tolken als tool etc.

De lezing en workshop over "De invloed van de kolonisatie op het intercultureel denken" werd door Agnes Van Camp verzorgd. Dit toch wel lastige thema kon rekenen op nog voldoende interesse. Onvermijdelijk bij deze lezing stuitten we op het thema vooroordelen en racisme. De persoonlijke ervaringen tijdens de stages van de studenten maar ook uit hun eigen leven werden behandeld.